ANA MENÜ
Kimler Online
Şu anda 8 konuk çevrimiçi
Kıyamet Gerçekliği Ara:

KIYAMET GERÇEKLİĞİ KÜLLİYATI

Dabbet-ül Arz'ın Çıkışı

KİMDEM:fatih-fay < Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir >

Re: DELİLLER (Siz görmediniz mi?)

 

DABBETÜL ARZ'IN ÇIKIŞI


Ayette geçen "dabbe" kelimesinin elif lamsız, yani belirsiz bir şekilde kullanılmış olması, bunun bilinmeyen, tanınmayan bir varlık olduğunu ifade eder. (İngilizcede kullanılan “the” takısı gibi Arapçada “el” takısı vardır. Dâbbe kelimesinde bu takının kullanılmaması onun tam bilinmediğine, yani yerden yaratılacak yeni bir canlı türü olduğuna anlaşılmaktadır.Dâbbe kelimesi “canlı, hareket eden varlık” anlamında kullanılır. Ayrıca, "dabbe" kelimesinin Arapça'da "nekire" denilen, yani belirsiz kelime şeklinde kullanılmış olması, bunun o dönemde bilinmeyen, tanınmayan bir varlık olduğunu ifade etmektedir. Büyük müfessir Elmalılı Hamdi Yazır bu noktaya Yer hayvanı, kıyametin büyük alametlerinden biri şeklinde yorumlamasına neden olmuştur.


Debb ve debîb; hafif yürüme ve debelenme demektir. Hayvanlar ve çoğunlukla haşereler için kullanılır. Bu âyette "dâbbe" diye nekre (belirsiz isim) olarak geldiğinden bunun bildiğimiz dâbbelerden bambaşka bir dâbbe olması akla gelir... Bu yeryüzünde zamanı geldiğinde yeni yaratılacak bambaşka bir canlıya (varlıga) işaret ediyordu. Üstad Bediuzzman ise Risale-i Nur’da, dabbe için bir canlı çeşidi olduğunu söylüyor. Ve tek bir şahıs olduğundan bahsetmiyor. Bediuzzaman, Dabbet-ül Arz’dan, dehşetli bir taife-i hayvaniyye olarak bahsediyor Bediuzzaman, bir ağaç kurdu gibi biyolajik bir canlı olduğuna yakın benzetme bile yapmıştır.

*İslami çevrelerde DABBETÜL ARZ; Kıyamet zamanı ortaya çıkacağına inanılan korkunç bir yaratık-hayvan-canavar olarak tasvir edilir. Bazı anlatımlarda, Kıyametin öncüsü olarak ortaya çıkacak bu Hayvanın, 30 metre boyunda olacağı, Arapça konuşacagı, Bir elinde Hz. Süleyman'ın mührü - diğer elinde Hz. Musa' nın asası'nın bulunacağı, Hz. Süleyman' ın mührü ile inananların alnına "Mümin" inanmıyanların alnına da "Kafir" damgasını vuracağı, Müminlerin damgasının Ak, Kafirlerin damgasının Kara olacağı anlatılır. *Tevrat'ta Ezra adıyla geçen ve Tevrat' ı derleyen kişi olarak bilinen "Üzeyr Aleyhisselam"ında, Kıyamet zamanı yer altından bir hayvanın çıkacağını ve İnsanlarla konuşacağını anlattığı rivayet edilir. Yani Kıyamet zamanı yerden canlı hayvan çıkacağı inancı ve beklentisi Musevi Toplumunda da bulunmaktadır.


AYETLERDE DABBE


"Dâbbe" kelimesi Kur’anda on dört defa geçer. Bu kelimenin çoğulu olan “devâbb” ise dört defa kullanılır. Örnek olarak bunlardan bazılarına bakalım:


"Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların (her dâbbenin) rızkı ancak Allah'a aittir." (Hûd, 6)


“Her canlının (dâbbenin) dizgini Allahın elindedir.” (Hud, 56)

"Allah her canlıyı (dâbbeyi) sudan yaratmıştır. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayakla yürür, kimi de dört ayakla yürür. Allah dilediğini yaratır. Allah, şüphesiz her şeye kadirdir." (Nûr, 45)


Bunun gibi pek çok ayette dappe kelimesi yeryüzündeki bütün canlılardan bahseder. Omurgalı, omurgasız, haşere, böcekler, bitkiler, hayvanlar kısacası bizim bildiğimiz tüm canlılar. Neml suresi 82. ayette geçen "dâbbetü'l- arz" ise, müfessirlerce genelde kıyamet alameti olarak açıklanır: Ancak aşagıdaki ayet farklıdır


"Tehdit edildikleri şey başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dâbbe çıkarırız da, insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler."


Bu ayette geçen DABBE kelimesi : Canlı demektir. Orjinal kelime DABBETÜL ARZ olarak geçer. Yani "Arz'dan-Yerden-Yeryüzünden çıkacak Canlı" anlamındadır. Ayetten anlaşılan, dâbbenin bir hayvan-ı nâtık yâni konuşan bir canlı olduğudur (M. H. Yazır, "Hak Dini Kur'ân Dili", V, 3701 vd.).


"Dâbbe, tanıdığımız hayvanlara benzemeyen bir hayvandır. Ortaya çıkması kıyamete yakın bir dönemde olacaktır


Müfessirler yukardaki âyette (27/82) dayanarak "Dâbbetü'l-Arz"ın kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacağını söylerler. İbn Ömer'e göre, "dâbbe"nin çıkması hadisesi, dünyada iyiliğe emreden ve kötülükten sakındıran hiçbir fert kalmadığı zaman vuku bulacaktır. İbn Merdûye'nin Ebu Saîd el-Hudrî'den rivayet ettiği bir hadîse göre, aynı şeyi bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kendisinden Ebu Saîd de duymuştur. Bu da, insanın başkalarını iyilik yapmaya teşvik ve kötülükten sakındırma (emr bi'lma'rûf, mehy, ani'l-münker) vazifesini terkettiği zaman Allah'ın, kıyametin hemen öncesinde son ihtar vazifesini görmek üzere bir "dâbbe" meydana çıkaracağını gösterir. Mâmafih onun tek bir hayvan mı, yoksa bütün yeryüzünü istilâ edecek bir hayvan türü mü olduğu açık değildir (Mevdûdî, "Tefhîm", IV,128)


GERÇEKLER..  


AŞAGIDAKİ LİNKLERDEN DABBETÜL ARZI İZLEYİN VE TEKRAR YAZIYA DÖNÜNÜZ:


http://www.liveleak.com/view?i=3be_1187364908

http://www.vidivodo.com/378089/iste-net-ufo-goruntuleri

http://www.izlesene.com/video/haber-ufo/994331

http://www.vidivodo.com/379198/greenpeace-ufo

http://www.izlesene.com/video/haber-ufo-mexico/1162932

http://www.izlesene.com/video/haber-inanilmaz-ufo-goruntusu/1059843

http://www.izlesene.com/video/haber-norvecte-ufo-goruntulendi/1438633


İzlediğiniz bu videolar aşağıdaki hadisleri doğrulamaktadır… Bu izlediğiniz videoların binlercesi vardır. Ayrıca binlerce fotoğraf da vardır. Hepsini burada paylaşamıyorum. Sadece bu kadarı yeterli görüyorum.


HADİSLERLE DELİLLER

"Onun alametlerinden biri, güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vakti insanların üzerine "dâbbe''nin çıkmasıdır. Bu alametlerden hangisi önce belirirse, ötekisi onu kısa zamanda takip edecektir." (Müslim, Fiten, 118; İbn Hanbel, "Müsned", II, 201)

Yapmış olduğum araştırmalar sonucunda gerçekten dabbe nin (uf onun) (yeni canlının) en çok görüldüğü zaman kuşluk vaktidir. İkinci sırada akşam saat 21.00 sıraları yer alır.

Bu hadisden anlaşılıyor ki , kıyametin tam vuku bulacağı zamanı anlatmaktadır. Bu zamanda ya önce güneş batıdan dogacaktır yada Dabbetül arz önce çıkacaktır. Şimdi anlaşılıyor ki dabbetül arz önce çıkmıştır.


"Dâbbe, yanında Hz. Musa'nın asâsı ve Hz. Süleyman'ın mührü olduğu halde çıkar. Mü'minin yüzünü asa ile parlatacak, kâfirin burnunu da mühürle damgalayacak. O zamanda yaşayan insanlar bir araya geldiklerinde mü'min- kâfir belli olacaktır." (Ahmed b. Hanbel, "Müsned", II, 491)


Açıklama: Dâbbe, yanında Hz. Musa'nın asâsı; Tam 340'ı aşkın video görüntülerini ve 2000'i aşkın fotograf inceledim.dabbe mucizeler yapıyor. Farklı şekillere giriyor, hacmini büyütüyor, küçültüyor, farklı farklı renklere giriyor, bölünüyor, birleşiyor, uzay mekiği şekline dönüşüyor. Katı hale, gaz hale, akışkan hale, hamur kıvamına geliyor. Bir anda dış görünüşünü sertleştiriyor. Her renge giriyor ve bakıyorsunuz ki metalik renkte bir çanlı, sanırsınız ki uzaydan gelen canlıların aracı. ÇÜNKİ, ONUN YANINDA MUSA'NIN ASASI VAR. Vallahi mucizeler yapıyor, şahit oldum.


Açıklama; Hz. Süleyman'ın mührü olduğu halde çıkar. Mü'minin yüzünü asa ile parlatacak, kâfirin burnunu da mühürle damgalayacak.

Bu ve bunun gibi pek çok hadiste benzetme kullanılmıştır. Bunun doğruluğu için hadis ilimlerinde araştırma yapabilirsiniz Dabbe yi (yeni canlıyı) (ufoyu) gerçek olarak uzaktan bir kere gördüm.Yemin ederim ki gördüm. Sonra İç dünyamda iç çatışma başladı. Arka arkaya sorgulamalar geldi. İç dünyamda volkanlar kopuyordu. Çünki hiç görmediğim ancak net ve gerçek olarak bir şey görmüştüm. Sonra bu nedir dedim. Anlamlandıramadım. Uzaylı mı dedim. Dünya dışında çanlılar var o zaman dedim. Öyleyse evrende bizden daha akıllı canlılar var dedim. Kuran da ve dinimizde böyle şey yok dedim. Hiç haber verilmemiş, peygamberde bahsetmemiş. Dedim.’sonra bir baktım ki KÜFÜR İLE İMAN ARASINA GELMİŞTİM. YA ALLAH YOK DİYECEKTİM. YADA GÖRDÜĞÜM ŞEYİ İNKAR EDECEKTİM.Ben ikisinin arasını tercih ettim. Tam 6 aydır bu iç çatışma sürdü sonuç: Allah mutlak olarak vardır, bizden daha akıllı canlılarıda yaratabilir. Bu canlılar bizim biraz daha alışmamız için bizle irtibat kurmuyordur. Biz insanlığın böyle şeye daha hazır olmadığını düşünecek kadar zeki ve ince düşünceli varlıklar şeklinde düşünmüştüm. İŞTE HZ. SÜLEYMAN MÜHRÜ BUDUR.. varmış olduğum sonuç ta yediğim damgayı gördünüz mü. Çok sonradan dabbeyi ve mührü anladım.

Din bir imtihandır. İmtihanda ise “akla kapı açılır, irade elinden alınmaz.” Böyle olunca, kıyamet alametlerinin herkesin görüp anlayacağı şekilde çıkmalarını beklemek yanlış olur. Mesela alnında “bu kâfir” yazan bir deccal beklemek bence çok cahilce bekleyiştir. İmtihanın ne anlamı kalır.


Hüzeyfe (ra)'dan: "... Hiç kimse ona yetişemeyecek kaçan da kurtulamayacak." (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 276)

Bu ve bunun gibi pek çok hadiste benzetme kullanılmıştır. Bunun doğruluğu için hadis ilimlerinde araştırma yapabilirsiniz Bu hadiste çok hızlı hareket edeceği anlatılmaktadır. Yoksa kaçmakla ve kurtulmakla bir saldırıyla ilgili değildir. Eskiden Araplarda yakalanamayacak ve çok hızlı hareket edenler için bir deyim niteliği, bir çağrıştırım niteliği taşımaktadır. Gerçektende incelediğim videolarda bir anda kaybolması , çok büyük hızlara erişmesi, uçakların takip etmeye çalışması vs. İnternetten video görüntüleri araştırırsanız hızıyla ilgili çok görüntüler göreceksinizdir.

Şunu da söylemeliyim ki Dabbe (yeni canlı)(ufo) hiç kimseye zarar vermemiştir. Sadece kendini göstermiştir. Bazen de insanları korkutmak gibi üzerine gelmek gibi hareketler sergilemiştir. Asla kimseye zarar vermemiştir.internette çok kafa karıştıran yalanlar var.

Ebu Hureyre (ra)'dan: "Dabbet-ül Arz’da her türlü renk mevcuttur..." (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 276)

Hadiste ki gibi gerçekten dabbe de (ufo)(yeni canlı ) da çok farklı renkler görüyoruz. Hareket ederken bir anda rengi mavi, metalik, ışık saçan, kızıl vs birçok videoda bunları gördüm. Siz de şahit olabilirsiniz.

Ebuz Zübeyr (ra)'dan nakletmiştir: "... Gözü hınzır gözü gibi, kulağı fil kulağı gibi ..." (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 276)

Bu ve bunun gibi pek çok hadiste benzetme kullanılmıştır. Bunun doğruluğu için hadis ilimlerinde araştırma yapabilirsiniz. Eski Araplarda hınzır gözü keskin görmeyi , çok uzaktaki küçük maddeleri bile detaylı görmeyi ifade ederdi. Yani hınzır gibi iyi görür manasındadır. Bilirsiniz ki Dünyada en büyük kulaklara fil sahiptir. Bu kulaklar en küçük frekanstaki sesleri dahi duyar. Yani dabbe en küçük sesleri dahi iyi duyar diye bir benzetme misaliyle bildirilmiştir.

Beraberinde Hz. Musa (as)'ın asası ... olacak. Yüksek sesle şöyle bağıracak: "İnsanlar artık ayetlerimize yürekten iman etmez oldular." Sonra mümin ile kafiri damgalayacak (iman edenlerle inkar edenlerin tanınmasına vesile olacaktır). (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 277)

Bu hadis de yukarda ki hadisin aynısıdır. Farklı bir sahabe tarafından nakledildiği için kelime yerleri değişiktir.Aslında dabbe nin (yeni canlının)(ufo) nun ortaya çıkış sebe bi gerçekten budur. "İnsanlar artık ayetlerimize yürekten iman etmez oldular’ nedeniyledir. İman etmekle yürekten iman etmek farklıdır. Ayrıca imanın da seviyesi derecesi vardır bunları da göz önünde bulundurmak gerek.yukardaki ayet de bu hadisi doğrulamaktadır. Neml suresi 82.

Yüzü insan yüzüne benzer: Yüzü insan yüzüne benzer ifadesiyle Dabbe’nin insana benzer özelliklere sahip olacağına işaret edilmektedir.beş duyusunun olacagı gözleri değil de görmesi, kulakları değilde duyacagı , burnu değil de koku alacagı, ve hatta insan gibi düşünerek hareket edecegi anlaşılmaktadır.


"Mümine rastlayacak müminin yüzünü damgaladığında yüzü pırıl pırıl olacak. Kafiri damgalayınca simsiyah kesilecek." (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 277)

Elbette ki mümin böyle bir şeyden memnun olacaktır. Allah ı inkar etmediği için rahatlayacak ve inanmayanların üzerine böyle bir gerçek çıktığından dolayı sevinecek. Yüzü pırıl pırıl olacak, inancı artacaktır. Kafir de Allah ı tam olarak inkar edecek, yüzü kararacak , korkacak paniğe kapılacaktır.

“...Yeryüzünde bir yıldız gibi seyredecek. Peşine düşen onu yakalayamıyacak, ondan kaçarsa kurtulamayacak.... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 277)

Gerçektende videolarda görüldüğü üzre atmosferde yani yeryüzünün semasında bir yıldız gibi hareket etmektedir.gece ve gündüz görüntülerinde hep ışıklı oldugu bir yıldız gibi hareket ettiği anlaşılmaktadır.

"Çıkacak üç defa yerle gök arasında olan herkesin duyabileceği bir sesle haykıracak.

Ama bu kelime daha Kanaatimizce dâbbenin konuşmasını dil ile konuşmak şeklinde anlama zorunluluğu yoktur. Bu konuşma “lisan-ı hal” yani hal diliyle de olabilir. Mesela trafik lambaları ve işaretlerinin dili yoktur ama insanlara çok şeyler söylerler.bu hadisin Arapça kelime köklerinden benzetme yapıldığı kesinlikle anlaşılmaktadır..herkesin duyabileceği bir ses demek kendi görüntüsüdür. İnternet ,tv gibi sürekli onu görmekteyiz. Ayrıca her Ülkede her şehirde değişik zamanlarda görülmüştür.her ülkede proğram konusu olmuştur.

"Doğuya yönelip haykıracak, bütün Doğulular sesini duyacak. Şam'a yönelip haykıracak, bütün Yemenliler sesini duyacak." (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul Al-Huseyni El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 277)

Dabbe (yeni canlı)(ufo) Her ülkeye ve her şehre hatta nice beldelere gitmiştir. Dünyanın her yerine hatta aya bile gitmiştir. Gerçekten de çok farklı şekillerde çok farklı sesler çıkarmıştır.

Dabbet-ül Arz yerin altına da hakim, yerin üstüne de hakim, gökyüzüne de hakimdir. Ulaşmadığı, girmediği hiçbir şehir, hiçbir ev kalmayacaktır.

İncelenen yüzlerce video bizlere şunları göstermiştir. Gerçekten topragın altına giren görüntüler, dünyanın üzerindeki görüntüler , gökyüzündeki görüntüler , suyun içine girerken ki görüntüler (uso) gerçekten onun dabbetül arz olduğunu doğruluyor. Ulaşmadığı hiçbirşehir gerçekten kalmamıştır.her şehirde görülmüştür.


Bu kadar delilin yeter olduğuna inanıyorum.


DABBE-YENİ CANLI-UFO-USO

Farklı dillerde söylenen ve farklı anlamlar yüklenmiş olan bu dört şey aslında aynı şey midir. Dabbe yerden yaratılmış canlı , yeni canlı sonradan yaratılan canlı, UFO bilinmeyen cisim, USO suda görülen bilinmeyen cisim. Dünya üzerinde çok farklı şekillerde görüldüğü için canlı olarak görmemişler ve bilinmeyen cisim olarak adlandırmışlardır. Çünkü yanında musanın asası vardı ve mucizeler yapıyordu. Müslüman sanız Allaha inanıyorsanız mucizelere de inanırsınız. Ancak bütün insanlardan bunu bekleyemezsiniz. İlk görüldüğü tarih 1910 larda Birinci Dünya Savaşı Sırasında görülmüştür. Eski tarihlerde de ufo görüldü , eski kaynaklarda da eski tabletlerde de ufonun var olduğu söylemleri yalandır. İnanmayınız. Uydurmadır. Sonra sanırım, ABD de etkin Yahudiler pek çok yalan ortaya attılar. Artık Dabbe(ufo) daha çok ortaya çıkmaya başlamıştı. Her şehre gidiyor , pek çok insan onu görüyordu. 6/2 Bu yalanların nedeni dabbeyi fark etmiş olmalarıydı. Sonra yalan üzerine yalan söylediler. Sonra iri gözlü canlılar var, canlılar gördük diye yalancılar çıkardılar. ABD de bir polis memurunun ufo canlısıyla karşılaşması gibi basit ve alçakca yalanlar.Rosvell olayı ufo düştü, canlılar vardı yalanı gibi uydurmalar.ONLAR BİR GERÇEĞİ SAKLIYORLARDI: DABBETÜL ARZI

Aslında iri gözlü canlılar yoktu. Uydurmuşlardı. Yüzlerce video görüntüsü izledim. İnsana benzer bir canlı görmedim. Sadece yukarda ki senaryolar gibi oyun kurmuşlardı. Çünkü herkes DABBET-ÜL ARZ'I gördüğü için gerçeği gizleyemiyorlardı. Gerçeği gizleyemedikleri için de kafaları karıştırmak amacıyla yada hiç birşey bulamadıklarından bu yalana düşmüş olacaklar ki bu uzay araçlarının içinde iri gözlü yaratıklar bize benzer canlılar var demişlerdir. Ya gerçeğin üzerini örtmek için bunu yaptılar. Ya da gerçeği hiç bilmediklerinden yalana başvurdular.Sonuç olarak dabbe-ufo-uso-yeni canlı vardı. Bu Kutsal kitap daki DABBET-ÜL ARZ'DI. Ancak içinde bir canlı yoktu, o uzay mekiği değildi. Kendisi bir canlıydı. Mucizeler yapıyordu. Şimdi karışıklık giderildi.


Lütfen bu Bilgileri paylaşınız. İnsanları Bilgilendiriniz. Ben aciz bir insanım sesim her yere ulaşmaz. İnternet ulaştırır sanıyorum.Saygılarımla.

İnanıp inanmamak, kabul edip reddetmek size aittir.

Sadece paylaştım.

SAYGILARIMLA..

Yazım tarihi:  18.06.2010

Son Güncelleme (Çarşamba, 10 Temmuz 2019 11:20)

 
Translator (Siteyi Çevir)

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

 
YENİ KİTAPLAR

KABUSTAN

GELEN

(2022)

Düşlerimiz gerçek olsaydı ne olurdu?

Peki, ya Kabuslarımız?

Kabustan Gelen Kapak

Kabustan Gelen, aslında Şeytan ve onun kötü şöhretli bir sembolü ve heykeli olan Baphomet’le İnsanlığın yokoluş/varoluş mücadelesini sembolik olarak kabuslar yoluyla anlatan ve tamamı günümüzde yaşanan ve geçen bir Kıyamet savaşının öyküsüdür.

 ♦ ♦  

ÇÖL

GEZEGEN

(2021)

Gözlerimi açtığımda içinde sadece kum taneleri olduğunu fark ettim!

 Çöl Gezegen Logo

Çöl Gezegen, Dünya’daki İklim ve Su Krizi üzerine yazılmış bir Bilimkurgu Romandır. Çöl Gezegen, aynı zamanda İnsanlığın yokoluş-varoluş mücadelesini anlatan ve tamamı gelecekte geçen ve su yüzünden başlayan bir Kıyamet savaşının öyküsüdür.

 ♦ ♦  

MEDUSA'NIN

SIRRI

(2020)

Cehennem'e Açılan Kapıya Hazır mısınız?

Medusanın Sırrı2

Dünyanın en iyi Pandemi kitabını okumaya hazır mısınız? Medusa'nın Sırrı, Sizi yeraltındaki Cehennem'in 7 kapısından birine sürükleyecek.

 ♦ ♦  

SON

KEHANET

(2019)

Cennet'e Geri Dönüş!

Son Kehanet Tablet Telefon

İnsanlık nereden geldi, Nereye gidiyoruz?

Bu sorunun cevabını Son Kehanet'te bulacaksınız.

 ♦ ♦  

TANRI'NIN

IŞIKLARI

(2018)

Çöl'de Başlayan Hikaye

Tanrının Işıkları Reklam

Dünya'nın en iyi Bilim-Kurgu Romanı yayınlandı.

Dünya'nın en büyük sırrını öğrenmeye hazır mısınız?

♦ ♦  

KÜÇÜK

ELİSA

(2017)

Zaman Yolcusu

Küçük Elisa Small Kapak

"Dünya yaşamı, bir nevi bir eğlence ve bir oyundan ibarettir."

(Kuran, İslam'ın Temel kitabı)

Unutmayın! Bu evrendeki her şeyin bir hayali ve bir de gerçek görüntüsü vardır...

♦ ♦  

KANON

(2016)

Kutsal Kitapların Yeni Bir Yorumu

KANON

KANON, ÜÇ ANA BÖLÜMDEN OLUŞUR:

1- KUR'AN, İNCİL VE TEVRAT (Genel Bir Değerlendirme)

2- KUR'AN'IN KANONİK YURUMU (99 Kanon)

3- İNCİL'İN KANONİK YORUMU (303 Kanon)

 ♦ ♦  

SONSUZLUĞUN

SONSUZLUĞU

(2015)

[114 Kod]

Sonsuzluğun Sonsuzluğu

"SONSUZLUĞUN SONSUZLUĞU", aradığın islam felsefesidir, yeni bir düşünce stilidir ki, aynı zamanda sana kainattaki nesnelerin ne kadar drift ve incelikti bir kumaşlar bütünü gibi nazenin bir şekilde sonsuzluğa kapı açacak şekilde tasarlandığını ve mükemmel bir şekilde ilm-i ebedi ve ezeli’de yaratıldığını, susamış gönüllere denizdeki okyanusa dönüşen marifet damlasıdır, hakikati arayan ariflere hikmettir, vesselam..

 ♦ ♦ 

RUYET-UL

GAYB

(2014)

Haberci Rüyalar

Ruyet ul Gayb Kapak

EY ARKADAŞ! Kur’an-ı Hakim’in rüyalara ve hakikat Alimine kapı açan 14 ayetinden istifade ettiğim, 14 adet rüyayı; Hakikat ve Rüya alemi & Gayb Lisanıyla, hakikate açılan 14 pencere halinde ifade edeceğim.

  Kim isterse istifade edebilir.

 ♦ ♦ 

ESKİLERİN

MASALLARI

(2013)

Esatir-ul Evvelin

ESKİLERİN MASALLARI

EY ARKADAŞ! “KUR’AN-I HAKİM’in, Tarih-i Kadim’in derinliklerine bakan ve Eskilerin Hikayeleri şeklinde anlatılagelen mühim bir sırrına bakan, ONÜÇ TARİHİ MÜTEŞABİH AYETİNDEN istifade ettiğim, ON KISA PARLAK KISSA’dan ibarettir. Tamamı, BİR MUKADDİME ile tarihin derinliklerine uzanan ON KISSA’dan oluşan ON EFSANE ile sonuç niteliğindeki BİR HATİME’den oluşan 22 DERS’ten ibarettir..

 ♦ ♦ 

HANIMLAR İÇİN

DİN REHBERİ

(2012)

El-Murşid-ul Nisa

HANIMLAR İÇİN DİN REHBERİ KAPAK

Ey Hanım Kardeş! Benden birkaç nasihat istedin. Şimdi, gelecek olan kısımlarda KUR’ÂN-I HAKÎM’in 19 âyetinden istifade ettiğim İSLÂMIN TEMEL DİNÎ bilgileri (NAMAZ, ORUÇ, İMAN ESASLARI, ZEKAT ve kısaca İSLÂM TARİHİ) ile ilgili merak ettiğin meselelerini AVÂM (HALK) lisanıyla HULASÂ (ÖZET) bilgiler halinde İKİ BÖLÜM halinde ifade edeceğim.

Kim isterse istifade edebilir..

 ♦ ♦ 

ZAMANIN

SAHİPLERİ

(2011)

Sahib-üz Zaman

ZAMANIN SAHİPLERİ KAPAK

Zamanın Sahibi, seslendi:

"Daha yolumuz var mı Üstad?"

Üstad: "Bu yol uzun ve zahmetlidir, lakin sonuna varmak yol harcı değil.."

Yolcu: "İşte bu yol, 1400 sene sonra gelecek olan bir Hakikatin 66 madde ile isbatıdır, lakin herkesin her meselesini anlayabilmesi yol harcı değildir.."

 ♦ ♦ 

AŞK-I

MESNEVİ

(2010)

Sonsuz Aşk

AŞK I MESNEVİ KAPAK

Sufi: "Haktan alırız, Halka veririz.."

Ney: "Herkes kendi anlayışına göre bana yol arkadaşı oldu, lakin kimse içimdeki sırları araştırmadı.."

Vesselam..

♦ ♦ 

YARATILIŞ

GERÇEKLİĞİ

(CİLT 2)

(2009)

Kevn-üt Tekamul-II

Yaratılış Gerçekliği II İkinci Kapak

İKİNCİ CİLT:

EVREN & CANLILARIN YARATILIŞI

[Yaratılışı isbat eden en büyük biyokimya atlası!]

 ♦ ♦ 

YARATILIŞ

GERÇEKLİĞİ

(CİLT 1)

(2009)

Kevn-üt Tekamul-I

Yaratılış Gerçekliği I Kapak

BİRİNCİ CİLT:

  EVRİM TEORİSİ

Evrim Teorisi ve Yaratılış iki zıt görüş olarak tarih içerisinde hep sürdürülegelmiştir. Fakat aslında, bu iki kavram TEKAMÜL (değişerek yaratma) noktasında kesişmekte ve yaratıcının varlığını daha iyi ispatlayan birer teoriye dönüşmektedir.

 ♦ ♦  

İSEVİLİK

İŞARETLERİ

(2008)

İşarat-ul İseviyye

İSEVİLİK İŞARETLERİ

Tarih boyunca, neredeyse İKİ BİN senedir bu sapkın ve yanlış İNANÇ, milyonlarca Hristiyanın inkâra sapmasına ve CEHENNEM’e gitmesine neden olmaktadır. Bu KİTAB’ın amacı; KUTSAL KİTAP ve İNCİL’lerdeki bu, TEMSİLÎ GERÇEK ve HAKİKAT PARÇALARINI, HZ. İSA ile İLGİLİ GERÇEKLİKLERİ, İNCİLDEKİ KIYAMET SÜRECİ ile İLGİLİ BÖLÜMLERİ İlmî bir çerçevede ele alarak (Tarih, Coğrafya, Sosyoloji ve Arkeoloji gibi pozitif bilimlerin de yardımıyla) sırr-ı vahyin feyzi ve KUR’ÂN’ın ışığıyla aydınlatmaktır.

 ♦ ♦ ♦ 

5-BOYUTLU RELATİVİTE

&

BİRLEŞİK ALAN TEORİSİ

(2007)

Cem-ul İzafiyye

Birleşik Alan Teorisi

EVRENİN YARATILIŞINI, HER ŞEYİN TEK BİR KUVVETTEN GELDİĞİNİ VE VAHDANİYYETİ İSBATLAYAN:

EN BÜYÜK FİZİK KURAMI

Bugün fizikte bilinen dört temel kuvvet vardır: 1. Güçlü Çekirdek Kuvveti, 2. Elektromanyetik Kuvvet, 3. Zayıf Nükleer Kuvvet, 4. Gravitasyon (Yerçekimi) Kuvveti.

Başlangıçta (yani evrenin ilk yaratılış anında) tüm bu kuvvetler (ilmî tabirle hepsine birden “câzibe” kuvvetleri de denir) bir tek ana kudretin içindeydi. Literatürde buna “Birleşik Alanlar Kuvveti” veya teoremi de deniyor. Bu tek kudret, ALLAH Vahdâniyyeti ve Ehâdiyyeti ilkeleri uyarınca bitişikken, evrenin genişlemesi ile birlikte bir hikmete binâen fazlara ayrıldı.

♦ ♦ ♦ 

KIYAMET

GERÇEKLİĞİ

(2006)

Hakikat-ul Uhreviyye

Kıyamet Gerçekliği kapak

KIYAMET GERÇEKLİĞİ KÜLLİYATI'NIN FATİHA'SI VE AYNI ZAMANDA KIYAMET'İ İLAN VE İSBAT EDEN EN BÜYÜK ESER.

Yaklaşan Kıyamet

sürecine hazır mısınız?

- 2006 Hz. Mehdi’ nin Zuhuru,

 - 2036 Hz. İsa (A.S.)’ ın Nuzulü,

- 2037 Deccal’in Ortaya Çıkışı,

- 2052 Ye’cüc ve Me’cüc’ün Ortaya Çıkışı,

- 2064 Dabbet-ül Arz’ın Ortaya Çıkışı,

- 2065 Güneşin Batıdan Doğması.

Gerçekleri bilmek herkesin hakkıdır...

FACEBOOK SAYFALARIMIZ