ANA MENÜ
Kimler Online
Şu anda 3 konuk çevrimiçi
Kıyamet Gerçekliği Ara:

KIYAMET GERÇEKLİĞİ KÜLLİYATI

Ana Sayfa

Bu Sitede Yayınlanan Yazılar KIYAMET GERÇEKLİĞİ KÜLLİYATI'nın bir Özetidir ve Tüm Eserler KIYAMETİ İlan & İsbat Etmektedir, Kıyametle İlgili Her Soruya Cevap Verilir, Soru Sorulmaz..

 

GOOGLE PLAY STORE'DA

BURADAN ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ!

 

 

 

KIYAMET GERÇEKLİĞİ KÜLLİYATI

21. ASRIN MODERN AKADEMİK KUR'AN TEFSİRİ

"Kıyamet Gerçekliği, Kur'an-ı Hakim'in bu Asrın idrakine uygun bir dersidir."

 

"Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum."

Hz. Ali

Özellikle İslâm’ın yok edilmeye çalışıldığı ve karanlık bir döneme doğru sürüklendiğimiz şu çağda, Özellikle Fizik, Astronomi ve Matematik gibi bilimler oldukça ilerlemiş olup, bu bilimlerin elde etmiş olduğu son veriler bu yaşadığımız kâinattan başka gözümüzle göremediğimiz bir “Beka” (Sonsuzluk) âleminin varlığını ve gerçekliğini ispat etmiştirler. Her ne kadar basın ve medya bu tip ilmî araştırma sonuçlarını çarpıtarak evreni ve doğayı, kendi kendini oluşturan ve yaratıcıdan bağımsız olarak kendini yenileyebilen bir sistem olarak; Allah’ı inkâr etme noktasına götürmeye çalışsa da, araştırmalar bir metafizik âlemin varlığını gözler önüne seriyor. Bu gerçeklik karşısında gözlerimizi kapamamız ve duyarsız davranmamız düşünülebilir mi?

Kıyamet Suresi (76. Sure, 40 ayet)

Daha binde birinin bile tam olarak müşahede edilemediği şu koca Kâinat, ölümden sonra başlamak üzere sırasıyla Kabir, Berzah, Cennet ve Cehennem gibi daha pek çok duraklarıyla bizleri beklemektedir. Bu yolculuk hakkında gerekli hazırlığımız ve bilgimiz var mı?

Yaklaşan Kıyamet sürecine hazır mısınız? Ahir zaman olarak nitelendirilen içinde yaşadığımız bu çağın, bütün peygamberlerin ve kutsal kitapların haber verdiği zamanın sonu ve kıyametin hemen öncesinde yaşanacak olan zaman dilimi olduğunu biliyor musunuz?

İşte gerçekleşmesi, 1400 yıl öncesinden peygamberimiz Muhammed A.S. (S.A.V.) tarafından birçok hadiste haber verilen Kıyâmetin Büyük Alametlerinden bazıları:

 

Çağrı Filmi (1976)

-  2006 Hz. Mehdi’ nin Zuhuru (Gerçekleşmiştir, fakat kendisi Hz. Mehdi olduğunu bilmemektedir!),

Hz. MEHDİ'NİN ZUHURU (okuyun)?

RİSALE-İ NUR'DA MEHDİ (okuyun)

 

-  2036 Hz. İsa (A.S.)’ ın Nuzulü (Beklenmektedir),

HZ. İSA'nın ikinci gelişi nasıl olacak (Okuyun)?

 

 

-  2037 DECCAL’ın Ortaya Çıkışı (Gelmiştir, fakat Beklenmektedir, kendisi deccal olduğunu bilmemektedir!),

İLLÜMİNATİ'NİN YENİ DÜNYA KOMPLOSU, DECCAL'IN GELİŞİ NASIL OLACAK İLK KEZ KIYAMET GERÇEKLİĞİ KÜLLİYATINDAN ÖĞRENİN VE ÇEVRENİZİ UYARIN!!

BAKIN İNSANLIK İÇİN NASIL BİR DEHŞETLİ YOK ETME PLANI  VAR!

BİNLERCE YILDIR BEKLENEN DECCAL KİM (Okuyun)?

{Learn that Who is the Anti-Christ?}

(GERÇEK DECCAL'ı Dünyada ilk kez öğrenmek için mutlaka inceleyin!)

 

DECCAL'IN İNKARCI FİKİR SİSTEMİ (KAOS TEORİSİ) (YENİ)

ÖNEMLİ NOT (YENİ): DECCAL'IN KİM OLDUĞU VE FELSEFESİ İLE YAPTIĞI İLK ÇALIŞMALAR İLE VİZYONU DÜNYADA İLK KEZ kıyametgerçekliği.com TARAFINDAN DEŞİFRE EDİLMİŞ OLUP, GERÇEK ŞAHSI SİTEMİZDEN İLAN EDİLECEKTİR..GELİŞMELERİ SİTEMİZDEN ÜSTTEKİ LİNKLERİ TIKLAYARAK MUTLAKA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ, KONU DÜNYADA YAŞANAN SON GELİŞMELERE BAĞLI OLARAK GÜNCELDİR..

 

-  2052 YE’CÜC ve ME’CÜC'ün Ortaya Çıkışı (Beklenmektedir),

YE'CÜC VE ME'CÜC KİMLERDİ?

Ne zaman ortaya çıkacaklar? Öğrenmek için okuyun!

AGARTHA (Ye'cüc & Me'cüc YERALTI Uygarlığı) ile (KEHF suresinin zamanımıza bakan ve Ye'cüc & Me'cüc Hadisatını bildiren ve bu sene içerisinde müellifin tarihte ilk kez deşifre ettiği ve binyıllardır dünyadan saklanan "YENİ DÜNYA HİPOTEZİ"ni (OYUK DÜNYALAR) okumak için tıklayın!

(Öğrenmek için Mutlaka okuyun!)

 

-  2064 DABBET-ÜL ARZ’ın Ortaya Çıkışı (Beklenmektedir),

DABBET-ÜL ARZ'IN (Et yiyen Bakterilerin) ORTAYA ÇIKIŞI (Okuyun)?

 

- 2065 GÜNEŞİN BATIDAN DOĞMASI (Beklenmektedir).

Halen Cennet & Cehennemin varlığından Kabir azabından ve Kıyametin geleceğinden kuşkuda mısınız?

Yerin altından -Cehennemden gelen sesler- Okuyun!

Daha fazlası.. DÜNYA'NIN SON DÖNEMLERİ ve Kıyamet Sahnelerinde Yaşanacak büyük olaylar (Okuyun)..

* * *

İşte tüm bu apaçık, UYARI, İKAZ ve İŞARET'leri ve GERÇEK'leri bilmek herkesin hakkıdır…

Öyleyse,

KIYAMET GERÇEKLİĞİ NEDİR?..

KUR’ÂN-I HAKÎM’de KIYAMET’e ve AHİR ZAMAN’a bakan pek çok âyetin cifirsel hesaplamalarını ele aldığımız, 2006 yılından beri parça parça eserler şeklinde ortaya çıkmaya başlayan küçük kitapçıklar şeklinde fakat içeriği ve ele aldığı meseleleri gayet geniş olan bu önemli külliyat, içerisinde bulunduğumuz ahirzamanda gerçekleşecek olan pek çok önemli dini meselelerden ve kıyamet alametlerinden kısa kısa özet parçalar halinde yalnız işaret etmek suretiyle bahseder ve aynı zamanda iman-ı tahkikiyi kıyamete bakan yönleriyle ele alarak ilan ve isbat eder. Elbette ki, elde edilen bu cifirsel sonuçların kaynağı olan Kur’an bahri, burada kısaca ele aldığımız ve bahsettiğimizden çok daha fazlasını içerir ve buradaki yekûn, o bahrin ve okyanusun yalnızca küçücük bir damlası belki bir katresi hükmündedir. Bununla birlikte, manevi bir tefsir olan Kıyamet Gerçekliği eserleri, yazılması sırasında yazarın geniş bilgi birikiminin pozitif bilimlerle birleşmesi sonucu sadece Arapça bir Kur’ân ile bir ebced hesabı tablosundan başka kaynak kullanılmayıp; elde edilen sonuçlar çağımızın dini problemlerine ve müteşabih hadislere çözüm getiren TABLOLAR, MAKALELER, GRAFİKLER ve Kıyamete bakan ayetleri tefsir eden hesaplamalar şeklinde MADDELER halinde not edilmiştir. Ayrıca, Kur’ândaki bazı âyetlerde Kıyamet Alametlerine ve Gerçekliğine yapılan işaretlerin bir kısmını da ele aldığımız bu eserlerimizde, içinde bulunduğumuz ahir zamanın önemi ve kıyamet konusu ana temayı oluşturarak, açıklamaları da verilen detaylı cifirsel hesaplamalar yardımıyla vurgulanmaya çalışıldı. Bir nevî Kıyamet Gerçekliği’nin önemli bir kısım tevâfukâtı olan bu özel kısımlarda, günümüzde henüz ortaya çıkmaya başlayan manevi ve hakiki bir tefsirlerin önemine işaret edilmekle beraber, çok tartışılan Hz. Mehdi’nin gelişi ve Hz. İsa’nın ikinci gelişi gibi önemli meselelere ve diğer kıyamet alametlerine de detaylı olarak değinilerek, belki de daha önceki hiçbir çalışmada değinilmemiş yönleriyle gerçekçi bir şekilde ele alınarak kıyamet ve haşir konuları tahkiki bir şekilde isbatlanmaya çalışılmıştır.

KIYÂMET ALÂMETLERİ ve tarihlerindeki bazı gizli sırlar zamanımızda neden bu kadar önem kazanmıştır? Ayrıca bu mesele, zamanımızda neden bu kadar önemlidir ve imtihan sırrının, kıyamet sürecinin günümüze bakan bir yönüyle ilişkisi var mıdır? Şeklinde bazı sorular gelebilir aklımıza. Bunu basit bir şekilde, şu şekildeki bir üç durumlu örnekle açıklayabiliriz:

Tarih-i Kadim’in eski zamanlarındaki imtihan özelliğinden ve medeniyetin çok fazla inkişaf etmemesinden dolayı, çoğu ehl-i tahkik bu meseleye sadece icmalen değinir, işârî manada genel yorumlar getirerek, konunun tüm medeniyete ders verecek bir tarzda altyapısı olmadığından ve tam olarak henüz kıyametin işaretlerinin büyük bir kısmı belirmediğinden dolayı detaylarına giremezdi. Çünkü kıyamet zamanı o eski dönemlere göre oldukça uzaktı ve bu kadar kısa bir bilgi o dönemin insanı için yeterli sayılıyordu. Halbuki günümüzde, bu konu hemen hemen her zaman tartışılan ve hemen her sahada etkisini gösteren ağırlıklı bir meselenin merkezini teşkil etmektedir. Dolayısıyla, günümüzde dinin hakâik-ı imâniye kısmına bakan pek çok imtihan sırrı bu mesele ekseninde yoğunlaşmıştır. Bu durumu şöyle bir üç durumlu örnekle açıklayabiliriz:

Birincisi: Birisi size, içerisinde önemli bilgilerin bulunduğu bir kutu olduğundan bahsediyor ve içerisindeki bilgi o zamanla çok alakadar olmadığı için bazı ehl-i tahkik der ki:

Böyle bir kutunun varlığı şüphe götürmez, fakat yerini bilmemekle beraber tahmini olarak filan yerde ve zamandadır” der, sadece işaret eder. İşte, tarih-i kadimin eski zamanlarındaki kıyamet bilgisi bu nevîdendir.

İkincisi: Birisi de size, yine önemli bilgilerin bulunduğu bir kutu olduğundan bahseder fakat içeriğindeki bilgi o zamanla çok az alakadar olduğu için, kutunun içerisindeki bazı önemli bilgileri sınırlı bir şekilde izah eder, açıklar. Onun için bazı ehl-i tahkik der ki:

Kutudaki bilgilerin varlığı çok önemli olmakla birlikte, şu zamanla ilgisi olan bir kısmı şunlardır ve geriye kalanlar gaybî olan müteşâbihâttandır” der, detaylarına girmez.

İşte, kıyamete görece daha yakın olan tarih-i mukaddimenin hazır elinde bulunan bazı kıyamet bilgisi bu nevîdendir.

Üçüncüsü ise: Bir kısım ehl-i tahkik ise, bu kutudaki bilginin içerdiği bilgiyle ilgili olan zaman diliminin çok yaklaşması sebebiyle, kutudaki bilgilerin ait olduğu meselelerin çok yaklaşmış olduğu bir zamanda konu ile çok alakadar olduğu hatta, o zamanın hakikatinin merkezini oluşturduğu için ve bir derece en önemli tahkiki iman meselesi haline geldiği için içindeki bilgilerin tamamını size gösterir ve zaman makinesi-misal elinizdeki hazır bir bilgi birikimi gibi gösterir ki, artık içerisine girdiğimiz o kutudaki makinenin ve onun programı hükmündeki bilgi paketinin ahirzamanın gerçekleşmeye başlayan ve gözümüzün önünde cereyan etmeye başlayan kıyamet alametleri olduğunu ve açıklanmasının bir derece zorunlu olduğunu gösterir. Çünkü, eski zamanlarda kutudaki bilgiyle ilgili yakın işaretlerin pek çoğu, hatta çok eski zamanlarda hiçbirisi gerçekleşmemişti. Dolayısıyla, o eski zamanlarda iman-ı tahkiki’nin önemli bir kutbunu oluşturan kıyamet ve haşr’e iman, diğer iman esaslarından çok sonra geldiği için, iman-ı tahkikinin zahiri ve Batıni kutupları bu meseleye çok fazla bakmıyordu ve bunun için açıklanması ve isbat edilmesi çok lüzumlu olmuyordu. Bu yüzden, içerisine girdiğimiz kıyamet döneminde, özellikle son 20-30 yılda, kıyametin hadislerde bildirilen tüm küçük alametleriyle birlikte büyük alametlerinin de işaretlerinin ortaya çıkmaya başlaması nedeniyle, kıyamete yakın olan tarih-i hazır içerisinde hazır olarak bulunan bu anahtar ve şifreli bilgiler, meselelerin boyutuna göre bu bilginin elimizde hazır olarak bulunan kıyamet bilgisi ve onunla bağlantılı olan ve önemli bir kutbunu oluşturan tahkikî iman bilgisi nevîdendir.

Dolayısıyla, bu meselede eski dönemlerdeki pek çok ehl-i tahkikin sadece işaret ederek, daha gerçekleşme vakitleri gelmediği için detaylarına girmemeleri ve açıklayamamaları bu sebeptendir.

İşte bu yüzdendir ki, o eski zamanlardaki ehl-i tahkik üstadları, faraza üstad Said-i Nursî ve Abdulkadir-i Geylanî gibi zatlar dahi, şu zamanda bulunsalar tahkiki imanı tahsil etmek için şu meseleye daha çok çalışacaklar, diğer bir kısım hakâik-ı imâniyeyi ise, ikinci veya üçüncü plana alacaklardı.

Hatta bir hadis-i şerifte, eski zamanlara ders verilirken der ki: “Kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz!” Halbuki, ahir zamandaki ehl-i tahkik için der ki: “Kıyamete hazırlanınız, onunla ve ortaya çıkmaya başlayan açık işaretleriyle korkutup uyarınız, ders alınız!” Yine aynı metodolojiyi, Kur’ân-ı Hakîm’de de görürüz. Özellikle, büyük bir kısmını teşkil eder ve,

Kur’ân’ın ilk 1-25 cüzlük kısmını oluşturan bölümlerinde kıyamet ve haşirden yer yer bahsedilirken; daha küçük bir hacmi kaplayan son 30-40 suresini içeren 25-30. cüzlerine baktığımızda, ağırlıklı olarak kıyamet ve ahir zamana ilişkin olaylar ile Haşir, Cennet ve Cehennem ehlinin akibetleri ve durumları gibi meselelerin detaylı olarak anlatıldığını görürüz.

İşte bu da, iman-ı tahkikinin ahir zamana bakan önemli bir kutbunu oluşturur ki,

Ahirzamana ilişkin tasarrufu bulunan üç büyük evliyadan ikisi olan gavs-ı azâm ve imam-ı rabbanî gibi önemli zatlar, iman-ı tahkikinin bu kutbuna işaret ederek, Hz. Mehdi’nin zuhuru ve güneşin batıdan doğması gibi bazı kıyametin büyük alametlerinde o kutbun bir vechini keşfetmişlerdir..

PREVİEW OR BUY ONLİNE NOW 2012:DOOMSDAY BOOKS

 

Bu Külliyatı okuduğunuzda bir kez daha yenilenecek, düşünce ufkunuz açılacak, tarih ve olaylar hakkında derinlemesine düşünecek ve gerçeğin ne olduğu konusunda veya kurgulanmış bir kader programını mı yaşadığınız konusunda bir tedirginlik yaşayabilirsiniz ki, bu da insan olmamızın, gerçekler üzerinde düşünmemizin zamanın algılarımıza göre göreceli oluşunun en doğal sonucudur.

Dolayısıyla, Gerçekleri bilmek herkesin hakkıdır...

 

WHAT İS DOOMSDAY REALİTY?..

(KISACA KIYAMET ZİNCİRİ'NİN TARİHSEL KRONOLOJİSİ- A BRIEFLY DOOMSDAY HISTORICAL CRONOLOGY):

2006-2012 (HZ. MEHDİ'NİN ZUHURU, KIYAMET SÜRECİNİN BAŞLANGICI)

After 2012 (2012-2022): Geomagnetic Reversal (2012 sonrası, dünyanın yörüngesindeki manyetik kayma meydana gelmesi ve mevsimler ile dünyanın dönüş hızının yavaşlaması, DÜNYANIN 3. DÜNYA KAVİMLER SAVAŞINA VE KAOS DÖNEMİNE GİRİŞİ, KITLIKLARIN VE SALGIN HASTALIKLARIN BAŞLAMASI İLE BUZUL ÇAĞINA GİRİŞ, INTRODUCTION OF THE ICE AGE..)

 

2006

 

 

2012

 

2019

2022

..

2036

HZ. İSA MESİH'in ikinci gelişi (Second Coming of Jesus)

2037

ŞEYTAN'IN YARDIMCISI DECCAL'IN, HZ. İSA VE MEHDİ İLE ORDULARINA KARŞI SAVAŞMAK ÜZERE ORTAYA ÇIKMASI, KENDİNİ ÖNCE PEYGAMBER SONRA DA TANRI İLAN ETMNESİ (Appearing of the ANTI-CHRIST (DEJJAL) against to the MEHDI and JESUS and their armies)

2052

YE'CÜC ve ME'CÜC kavimlerinin yeraltındaki Cin boyutundan geri gelmesi, insanlığı istila etmesi (Coming GOG and MAGOG from ancient underground civilization, AGARTHA and anhilation of the MANKIND)

2064

(DABBET-ÜL ARZ'IN YERALTINDAN ÇIKIŞI VE İNSANLIĞI İKİNCİ BİR KEZ İSTİLA ETMESİ. Coming DABBAT-UL ARD from underground with machine and robot technology and anhilation second time for MANKIND..)

2065

GÜNEŞ'İN BATIDAN DOĞMASI VE ORADA ÖYLECE İKİNCİ BİR GÜNEŞ GÖRÜNTÜSÜ OLARAK SABİT OLARAK BEKLEMESİ (TEVBE VE İMAN KAPISININ KAPANIŞI, İNSANLIĞIN SON DÖNEMİNİN BAŞLANGICI)- SUNRISE FROM WEST CONSTANTLY and WAITING ON THE SKY İN WEST-SIDE THERE, CLOSING OF THE FOGIVENESS WAY TO THE GOD, BEGINNING OF THE END OF MANKIND..

..

2090

(Atmosferin zehirli bir kimyasal dumanla kaplanmaya başlaması, insanlığın yaşamak için yeraltı şehirlerine sığınmak zorunda kalması, yeryüzü şehir hayatının ve moder medeniyetin sonu)- Becoming the earth sky and surface covering with the asidic-toxic fogg and for alive had to live in underground the mankind and end of the modern city life and civilizations..

..

2140

Yıldızların ışığının azalmaya başlaması ve evrenin sabit olarak zannedilen dinamik yapısının durağana doğru evrimleşerek çöküşe geçmeye başlaması, insanlığın son dönemlerini yaşaması (Bu tarihler, hicri 1550 tarihlerine denk gelir)- Becoming to Decrease the lights of the STARS on the sky and begining to crunch the BIG GALAXIES..

2166

İNSANLIĞIN SONU, Hicri 1600, Gökyüzünden gelen dev bir göktaşı ile tüm insanlığın ve beraberinde canlı hayatının dünyada son bulması, atmosferin ortadan kalkması sonrasında 2166-2206 arasındaki 40 yıllık dönemde ateş ve meteor yağmuru ile volkanizmanın faaliyete tekrar geçişi ile dünyanın bugün hayat bulunmayan Mars ya da venüs gibi bir gezene dönüşmesi - END of the MANKIND and LIVING ORGANISM LIFE in the Earth..

..

2219-2222 Evrenin büyük kıyameti ve Kabirlerdeki Ölülerin ikinci kez yeniden diriltilişi, İsrafilin SUR'u İKİNCİ KEZ ÜFLEMESİ ve ardından ÜÇÜNCÜ KEZ ÜFLEMESİ ile dünya yüzeyine yağan meni biçimindeki yağmurlarla insanların kabirlerinden yeniden bir bitki tohumu gibi canlanarak, MAHŞER meydanına çağrılması ile tüm kabirlerdekilerin kendi kabuğunu kırarak dışarı çıkması ile tüm ölülerin yeniden diriltilerek bedenlerine ruhlarının iade edilmesi ve MAHŞER MEYDANINDA TOPLANMASI- Influency of the BIG SUR and BEGINNING of the SECOND LIFE, take off everbody and soul each other compliance and coming everyone to the MAHSHER (BIG COURT) IN FRONT of the GOD..

2222...

AHİRET HAYATININ BAŞLANGICI-BEGINNING OF THE SECOND LIFE..

I'm only a Warning Signal on the DOOMSDAY and I'm warning all mankind this web site and all my Books. I Always be aware of others’ beliefs on this time and END of the TIME (QIYAMAT), especially when it comes to doomsday prophecies face to face may be too late every man or women.. They sometimes take a dark, dark turn in 2006-2076 times, when we see them and SIGNS..

PREVİEW OR BUY ONLİNE NOW 2012: DOOMSDAY BOOKS

KIYAMET GERÇEKLİĞİ KÜLLİYATI İLE

Tüm bu meselelerin gerçeğini ve daha fazlasını öğrenmek için, ESERLERİ DÜNYANIN EN BÜYÜK e-KİTAP & BASILI KİTAP SİTELERİ OLAN AMAZON.COM SATIN ALABİLİR, İNCELEYEBİLİRSİNİZ..

 

Jesus (Yeşua, İsa AS)
JESUS WİLL RETURNED BEFORE 2050

 

Bu site, Kıyamet Gerçekliği Eserlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Kıyamet Gerçekliği Külliyatı, Yeni Eklenen Parça Parça İlmi Eserlerle Genişleyen, Hz. Mehdi'nin Müjdeleyicisi Olan, Hz. İsa'nın İkinci Gelişine Zemin Hazırlayan, Kıyamete ve Ahir Zamana Yönelik Meseleleri Açıklayan Akademik Metodlu Tam Bir Modern Kur'an Tefsiridir. Kıyamet Gerçekliği Külliyatının, Faydalı Evrensel Bir İslami Eser Olabilmesi İçin Sizin de Yardım, Destek ve Çalışmalarınızı Bekliyoruz..

 

Önemli Not: Bazı web sitelerinde Kıyamet Gerçekliği adı altında eserler yayınlanmaktadır. Kıyamet Gerçekliği'nin bu sitede bahsi geçen tüm eserleri te'lifli olup orjinali sadece sitemizde mevcuttur. Okuyucularımızın ve web sitemizin takip edenlerin lütfen bu konuda duyarlı olmasını rica ederiz..

 

"Kıyamet Gerçekliği Külliyatı" Eserlerinin tamamını eKitap olarak sitemizdeki linklerden indirilebilir, okunabilir. Basılı olarak ise, maliyet fiyatına online kitap marketlerden edinebilirsiniz. Online Oku veya Bilgisayarına indir" seçeneği altında her eserin kendi sayfasında seçenekleri görebileceksiniz...

 

 

 
Translator (Siteyi Çevir)

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

 
YENİ KİTAPLAR

KABUSTAN

GELEN

(2022)

Düşlerimiz gerçek olsaydı ne olurdu?

Peki, ya Kabuslarımız?

Kabustan Gelen Kapak

Kabustan Gelen, aslında Şeytan ve onun kötü şöhretli bir sembolü ve heykeli olan Baphomet’le İnsanlığın yokoluş/varoluş mücadelesini sembolik olarak kabuslar yoluyla anlatan ve tamamı günümüzde yaşanan ve geçen bir Kıyamet savaşının öyküsüdür.

 ♦ ♦  

ÇÖL

GEZEGEN

(2021)

Gözlerimi açtığımda içinde sadece kum taneleri olduğunu fark ettim!

 Çöl Gezegen Logo

Çöl Gezegen, Dünya’daki İklim ve Su Krizi üzerine yazılmış bir Bilimkurgu Romandır. Çöl Gezegen, aynı zamanda İnsanlığın yokoluş-varoluş mücadelesini anlatan ve tamamı gelecekte geçen ve su yüzünden başlayan bir Kıyamet savaşının öyküsüdür.

 ♦ ♦  

MEDUSA'NIN

SIRRI

(2020)

Cehennem'e Açılan Kapıya Hazır mısınız?

Medusanın Sırrı2

Dünyanın en iyi Pandemi kitabını okumaya hazır mısınız? Medusa'nın Sırrı, Sizi yeraltındaki Cehennem'in 7 kapısından birine sürükleyecek.

 ♦ ♦  

SON

KEHANET

(2019)

Cennet'e Geri Dönüş!

Son Kehanet Tablet Telefon

İnsanlık nereden geldi, Nereye gidiyoruz?

Bu sorunun cevabını Son Kehanet'te bulacaksınız.

 ♦ ♦  

TANRI'NIN

IŞIKLARI

(2018)

Çöl'de Başlayan Hikaye

Tanrının Işıkları Reklam

Dünya'nın en iyi Bilim-Kurgu Romanı yayınlandı.

Dünya'nın en büyük sırrını öğrenmeye hazır mısınız?

♦ ♦  

KÜÇÜK

ELİSA

(2017)

Zaman Yolcusu

Küçük Elisa Small Kapak

"Dünya yaşamı, bir nevi bir eğlence ve bir oyundan ibarettir."

(Kuran, İslam'ın Temel kitabı)

Unutmayın! Bu evrendeki her şeyin bir hayali ve bir de gerçek görüntüsü vardır...

♦ ♦  

KANON

(2016)

Kutsal Kitapların Yeni Bir Yorumu

KANON

KANON, ÜÇ ANA BÖLÜMDEN OLUŞUR:

1- KUR'AN, İNCİL VE TEVRAT (Genel Bir Değerlendirme)

2- KUR'AN'IN KANONİK YURUMU (99 Kanon)

3- İNCİL'İN KANONİK YORUMU (303 Kanon)

 ♦ ♦  

SONSUZLUĞUN

SONSUZLUĞU

(2015)

[114 Kod]

Sonsuzluğun Sonsuzluğu

"SONSUZLUĞUN SONSUZLUĞU", aradığın islam felsefesidir, yeni bir düşünce stilidir ki, aynı zamanda sana kainattaki nesnelerin ne kadar drift ve incelikti bir kumaşlar bütünü gibi nazenin bir şekilde sonsuzluğa kapı açacak şekilde tasarlandığını ve mükemmel bir şekilde ilm-i ebedi ve ezeli’de yaratıldığını, susamış gönüllere denizdeki okyanusa dönüşen marifet damlasıdır, hakikati arayan ariflere hikmettir, vesselam..

 ♦ ♦ 

RUYET-UL

GAYB

(2014)

Haberci Rüyalar

Ruyet ul Gayb Kapak

EY ARKADAŞ! Kur’an-ı Hakim’in rüyalara ve hakikat Alimine kapı açan 14 ayetinden istifade ettiğim, 14 adet rüyayı; Hakikat ve Rüya alemi & Gayb Lisanıyla, hakikate açılan 14 pencere halinde ifade edeceğim.

  Kim isterse istifade edebilir.

 ♦ ♦ 

ESKİLERİN

MASALLARI

(2013)

Esatir-ul Evvelin

ESKİLERİN MASALLARI

EY ARKADAŞ! “KUR’AN-I HAKİM’in, Tarih-i Kadim’in derinliklerine bakan ve Eskilerin Hikayeleri şeklinde anlatılagelen mühim bir sırrına bakan, ONÜÇ TARİHİ MÜTEŞABİH AYETİNDEN istifade ettiğim, ON KISA PARLAK KISSA’dan ibarettir. Tamamı, BİR MUKADDİME ile tarihin derinliklerine uzanan ON KISSA’dan oluşan ON EFSANE ile sonuç niteliğindeki BİR HATİME’den oluşan 22 DERS’ten ibarettir..

 ♦ ♦ 

HANIMLAR İÇİN

DİN REHBERİ

(2012)

El-Murşid-ul Nisa

HANIMLAR İÇİN DİN REHBERİ KAPAK

Ey Hanım Kardeş! Benden birkaç nasihat istedin. Şimdi, gelecek olan kısımlarda KUR’ÂN-I HAKÎM’in 19 âyetinden istifade ettiğim İSLÂMIN TEMEL DİNÎ bilgileri (NAMAZ, ORUÇ, İMAN ESASLARI, ZEKAT ve kısaca İSLÂM TARİHİ) ile ilgili merak ettiğin meselelerini AVÂM (HALK) lisanıyla HULASÂ (ÖZET) bilgiler halinde İKİ BÖLÜM halinde ifade edeceğim.

Kim isterse istifade edebilir..

 ♦ ♦ 

ZAMANIN

SAHİPLERİ

(2011)

Sahib-üz Zaman

ZAMANIN SAHİPLERİ KAPAK

Zamanın Sahibi, seslendi:

"Daha yolumuz var mı Üstad?"

Üstad: "Bu yol uzun ve zahmetlidir, lakin sonuna varmak yol harcı değil.."

Yolcu: "İşte bu yol, 1400 sene sonra gelecek olan bir Hakikatin 66 madde ile isbatıdır, lakin herkesin her meselesini anlayabilmesi yol harcı değildir.."

 ♦ ♦ 

AŞK-I

MESNEVİ

(2010)

Sonsuz Aşk

AŞK I MESNEVİ KAPAK

Sufi: "Haktan alırız, Halka veririz.."

Ney: "Herkes kendi anlayışına göre bana yol arkadaşı oldu, lakin kimse içimdeki sırları araştırmadı.."

Vesselam..

♦ ♦ 

YARATILIŞ

GERÇEKLİĞİ

(CİLT 2)

(2009)

Kevn-üt Tekamul-II

Yaratılış Gerçekliği II İkinci Kapak

İKİNCİ CİLT:

EVREN & CANLILARIN YARATILIŞI

[Yaratılışı isbat eden en büyük biyokimya atlası!]

 ♦ ♦ 

YARATILIŞ

GERÇEKLİĞİ

(CİLT 1)

(2009)

Kevn-üt Tekamul-I

Yaratılış Gerçekliği I Kapak

BİRİNCİ CİLT:

  EVRİM TEORİSİ

Evrim Teorisi ve Yaratılış iki zıt görüş olarak tarih içerisinde hep sürdürülegelmiştir. Fakat aslında, bu iki kavram TEKAMÜL (değişerek yaratma) noktasında kesişmekte ve yaratıcının varlığını daha iyi ispatlayan birer teoriye dönüşmektedir.

 ♦ ♦  

İSEVİLİK

İŞARETLERİ

(2008)

İşarat-ul İseviyye

İSEVİLİK İŞARETLERİ

Tarih boyunca, neredeyse İKİ BİN senedir bu sapkın ve yanlış İNANÇ, milyonlarca Hristiyanın inkâra sapmasına ve CEHENNEM’e gitmesine neden olmaktadır. Bu KİTAB’ın amacı; KUTSAL KİTAP ve İNCİL’lerdeki bu, TEMSİLÎ GERÇEK ve HAKİKAT PARÇALARINI, HZ. İSA ile İLGİLİ GERÇEKLİKLERİ, İNCİLDEKİ KIYAMET SÜRECİ ile İLGİLİ BÖLÜMLERİ İlmî bir çerçevede ele alarak (Tarih, Coğrafya, Sosyoloji ve Arkeoloji gibi pozitif bilimlerin de yardımıyla) sırr-ı vahyin feyzi ve KUR’ÂN’ın ışığıyla aydınlatmaktır.

 ♦ ♦ ♦ 

5-BOYUTLU RELATİVİTE

&

BİRLEŞİK ALAN TEORİSİ

(2007)

Cem-ul İzafiyye

Birleşik Alan Teorisi

EVRENİN YARATILIŞINI, HER ŞEYİN TEK BİR KUVVETTEN GELDİĞİNİ VE VAHDANİYYETİ İSBATLAYAN:

EN BÜYÜK FİZİK KURAMI

Bugün fizikte bilinen dört temel kuvvet vardır: 1. Güçlü Çekirdek Kuvveti, 2. Elektromanyetik Kuvvet, 3. Zayıf Nükleer Kuvvet, 4. Gravitasyon (Yerçekimi) Kuvveti.

Başlangıçta (yani evrenin ilk yaratılış anında) tüm bu kuvvetler (ilmî tabirle hepsine birden “câzibe” kuvvetleri de denir) bir tek ana kudretin içindeydi. Literatürde buna “Birleşik Alanlar Kuvveti” veya teoremi de deniyor. Bu tek kudret, ALLAH Vahdâniyyeti ve Ehâdiyyeti ilkeleri uyarınca bitişikken, evrenin genişlemesi ile birlikte bir hikmete binâen fazlara ayrıldı.

♦ ♦ ♦ 

KIYAMET

GERÇEKLİĞİ

(2006)

Hakikat-ul Uhreviyye

Kıyamet Gerçekliği kapak

KIYAMET GERÇEKLİĞİ KÜLLİYATI'NIN FATİHA'SI VE AYNI ZAMANDA KIYAMET'İ İLAN VE İSBAT EDEN EN BÜYÜK ESER.

Yaklaşan Kıyamet

sürecine hazır mısınız?

- 2006 Hz. Mehdi’ nin Zuhuru,

 - 2036 Hz. İsa (A.S.)’ ın Nuzulü,

- 2037 Deccal’in Ortaya Çıkışı,

- 2052 Ye’cüc ve Me’cüc’ün Ortaya Çıkışı,

- 2064 Dabbet-ül Arz’ın Ortaya Çıkışı,

- 2065 Güneşin Batıdan Doğması.

Gerçekleri bilmek herkesin hakkıdır...

FACEBOOK SAYFALARIMIZ