Kıyamet Gerçekliği Külliyatı Tüm Kitap Marketlerde

kitaplar

İsevilik İşaretleri


 

İSEVİLİK İŞARETLERİ

     {İŞARAT-UL İSEVİYYE}

 

  Kıyamet Gerçekliği Külliyatı'nın ilk eserleri {2008}

 

 

   

 

            

{ONLİNE ÖNİZLEME~ÖZET OKUMA}

 

İsevîlik ve İsa a.s. ile ilgili Hristiyan bakış açıları çok ve farklıdır. Hz. İsa’nın getirdiği Tevhid dini olan İsevîlik, sonradan yapılan ekleme ve tahrifâtlarla, özellikle ‘Rasullerin İşleri’nde de adı geçen ve Hz. İsa’dan sonra ortaya çıkan Pavlos (Paul veya Saul olarak da geçer) isimli bir yahudinin İsevîliğin temel inanç akidelerini değiştirerek ve bazı gezilerden sonra Hristiyan iman topluluklarına kendi yazdığı mektuplarla ve birtakım uydurma rüya ve keşiflerle Hz. İsa’nın Şeriat’ında büyük değişiklikler yapmasıyla gerçeklikten saptırılmıştır.

 

Son Güncelleme (Pazartesi, 22 Eylül 2014 08:55)

 

Birleşik Alan Teorisi


     5-BOYUTLU RELATİVİTE &

  BİRLEŞİK ALAN TEORİSİ-

I & II

{CEM-UL  İZAFİYYE} (2007)

 

 

. . . . .
Paperback, 694 pages

BİRLEŞİK ALAN TEORİSİ
 

“Kainatın meydana gelişini izah eden “Büyük Patlama” (Big Bang) isimli popüler teori yerine, İzafiyet teorisinin 5. boyuta genelleştirilmesi şeklinde tanımlanabilen ve kuvvetli bir matematiksel altyapıyla, yaklaşık 11 yıllık bir felsefi düşünce mantığı ve uzunca bir çalışmanın sonucu ortaya çıkardığım bu teori; kainatın Başlangıçta nasıl yaratıldığını ve Sonu hakkında da bazı önemli ipuçları vermektedir. 5-BOYUTLU RELATİVİTE & BİRLEŞİK ALAN TEORİSİ, PLATON’dan günümüze kadar devam eden süreç içerisinde yapılan Fizik yasalarını birleştirme çabasına yönelik bir çalışma olup, Kur’ânın bazı semavî müteşâbih ayetlerinin tefsirine yönelik, bugüne kadar çeşitli bilim adamları tarafından yapılmış matematiksel ve fiziksel çalışmaları da içerecek şekilde, Evrenin yapısını ve Karadelikleri açıklayan HİKMET (FİZİK) yasaları yaklaşık 100 kadar çeşitli MATEMATİKSEL teorem ve 1000 kadar grafiksel resimle anlatılmaktadır..
 

Fizik kuramlarının genel bir sınıflandırmasını şu şekilde yapabiliriz:

 

 

 

NEWTON FİZİĞİ'nin yetersiz olduğu geçtiğimiz yüzyılın başlarında anlaşılmıştı. Bu fizik, “Günlük yaşam” deneyimlerine uygundu, fakat yüksek (Işık hızına yakın) hızlarda yanlış sonuçlar veriyordu. Yerini 1905 yılında Einstein’ın “özel görelilik teorisine” bıraktı. Yine, Newton mekaniği çok küçük (Atomik) boyutlarda hatalı oluyor ve yerini 1920’lerde Bohr, Schrödinger, Heisenberg ve diğerlerinin geliştirdiği “kuantum mekaniği” aldı. Hem çok hızlı ve hem de çok küçük cisimler için, hem görelilik ve hem de kuantum ilkelerini birlikte sağlayan bir teori gerekiyordu; kuantum alan teorisi denilen bu teori ana hatlarıyla 1930-40’lı yıllarda geliştirilmesine rağmen, bugün dahi tam olarak yeterli değildir. Fizik (Hikmet) yasaları, bir cisme kuvvet uygulandığında nasıl davranacağını öğretir. Bu doğrultuda yapacağımız bu çalışmanın esas amacı, İSLAM MATEMATİĞİ ve FİZİĞİNİN oluşturularak dinî ve aklî ilimlerde Kur’an ekseninde bir bütünlük ve birleştirme sağlayarak, Modern İslam Medeniyetine katkıda bulunmaktır.

Bugün fizikte bilinen dört temel kuvvet vardır:

1. Güçlü Çekirdek Kuvveti,

2. Elektromanyetik Kuvvet,

3. Zayıf Nükleer Kuvvet,

4. Gravitasyon (Yerçekimi) Kuvveti.


Son Güncelleme (Perşembe, 17 Eylül 2015 17:07)

 

Kıyamet Gerçekliği

kitaplar


       KIYAMET GERÇEKLİĞİ

     {HAKİKAT-UL UHREVİYYE}(2006)

Kıyamet Gerçekliği Külliyatı'nın            

Fatiha'sı ve ilk eseri

                        

{ONLİNE ÖNİZLEME~ÖZET OKUMA}

 
“KUR’ÂN-I HAKÎM’de KIYAMET’e ve AHİR ZAMAN’a bakan pek çok âyetin cifirsel hesaplamalarını ele aldığımız, küçük bir kitapçık şeklinde fakat içeriği ve ele aldığı meseleleri gayet geniş olan bu önemli eserimizde, ahirzamanda gerçekleşecek olan pek çok önemli dini meselelerden ve kıyamet alametlerinden kısa kısa özet parçalar halinde yalnız işaret etmek suretiyle bahsedeceğiz. Detaylarına girmeyeceğiz. Elbette ki, elde edilen bu cifirsel sonuçların kaynağı olan Kur’an bahri, burada kısaca ele aldığımız ve bahsettiğimizden çok daha fazlasını içerir ve buradaki yekûn, o bahrin ve okyanusun yalnızca küçücük bir damlası belki bir katresi hükmündedir. Bununla birlikte, diğer eserimin aksine, bu eserde sadece Büyük Kıyamet alametlerini EBCED ve CİFİR hesaplarına dayanarak ele almakla birlikte, Arapça Kur’ân ile Hadis metinlerinden de yararlanılarak; Kıyamet sürecinin omurgasını oluşturan 6 Büyük Kıyamet alameti detaylarıyla açıklanmaya ve aydınlatılmaya çalışılmıştır..”

M. UHRAY Kıyamet Gerçekliği’nin yazıldığı yıllarda (2006-2008)

 {Risale-i Nur&Osmanlıca Derslerine katıldığı sırada} çekilmiş resmi.

 

Özellikle İslâm’ın yok edilmeye çalışıldığı ve karanlık bir döneme doğru sürüklendiğimiz şu çağda, Özellikle Fizik, Astronomi ve Matematik gibi bilimler oldukça ilerlemiş olup, bu bilimlerin elde etmiş olduğu son veriler bu yaşadığımız kâinattan başka gözümüzle göremediğimiz bir “Beka” (Sonsuzluk) âleminin varlığını ve gerçekliğini ispat etmiştirler. Her ne kadar basın ve medya bu tip ilmî araştırma sonuçlarını çarpıtarak evreni ve doğayı, kendi kendini oluşturan ve yaratıcıdan bağımsız olarak kendini yenileyebilen bir sistem olarak; Allah’ı inkâr etme noktasına götürmeye çalışsa da, araştırmalar bir metafizik âlemin varlığını gözler önüne seriyor. Bu gerçeklik karşısında gözlerimizi kapamamız ve duyarsız davranmamız düşünülebilir mi?

 

Daha binde birinin bile tam olarak müşahede edilemediği şu koca Kâinat, ölümden sonra başlamak üzere sırasıyla Kabir, Berzah, Cennet ve Cehennem gibi daha pek çok duraklarıyla bizleri beklemektedir. Bu yolculuk hakkında gerekli hazırlığımız ve bilgimiz var mı?

 

Son Güncelleme (Pazartesi, 22 Eylül 2014 08:57)

 
[GTranslate]
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Facebook Sayfamız
Arama
İSLAMİ BİLGİLER

 

Peygamberler Tarihi

Siteye Üye ol
RSS {Siteye Abone ol}
Kimler Online
Şu anda 29 konuk çevrimiçi